Marketing channel

Grante marketing channels

Abroad

Burma, Singapore, Malaysia, Dubai, Ireland, the United States, South Korea

Domestic

Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Shandong, Guangdong, Liaoning, Beijing, Tianjin, Guangxi, Chongqing, Heilongjiang, Jilin, Inner Mongolia, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Yunnan, Fujian, Sichuan, Hainan, Hongkong, Taiwan

The main partners

KEY PARTNERS

The domestic part of

The international section

GFG MANHOLES

Italy, the United States, Finland, Germany, Singapore, Burma, South Korea

CopyRight © 2016 Grante Pipe CO., LTD.Grante tube industry
Add:No.2343 of Seven Avenue, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu ProvinceTel:0512-63807004Fax:0512-63817499